arrow
Hem arrow Samhällsinfo
HemNyheterKontakt

 pt_logga_w150

Meny
Hem
Föreningen
Nyheter
Samhällsinfo
Om Tvååker
Tvååkersdagarna
Tvååker-Bladet
Tvååkers Lucia
Resultat
Länkar
Kontakt
Senast Inlagt
Samhällsinfo
Utvecklingsstrategi för Tvååker Utskrift E-post

Positiv utveckling för TvååkerPositiva Tvååker har fått inbjudan från varbergs kommun ang synpunkter på kommunens förslag till strategi för landsbygdsutveckling.
Utvecklingsledare Kristina Hylander ibjuder samhällsföreningar, bya & bygdelag i varbergs kommun att komma med synpunkter på det förslag som lämnats på remiss till kommunens nämnder.

Positiva Tvååker anser att det är viktigt för en fortsatt utveckling av Tvååker med omnejd att denna möjlighet ges till så många som möjligt. Vi vidarebefordrar därför denna information bl.a. genom att lägga ut den på vår hemsida, och önskar att synpunkter lämnas till Positiva Tvååker skriftligen eller via e-post till Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Positiva Tvååker vidarebefordrar sedan dessa synpunkter till kommunens utvecklingsgrupp. Vi vill  gärna få in synpunkter före 2008-09-09  då vi har möte med utvecklingsgruppen. Absolut senaste datum för inlämning av synpunkter är 2008-10-05.

              

Läs mer...
 
Socialnämndens svar till Positiva Tvååker Utskrift E-post

Socialnämndens svar till Positiva TvååkerHär redovisar vi Socialnämndens svar på Positiva Tvååkers frågeställning angående det planerade stödboendet i Tvååker.

Läs mer...
 
Studiebesök Bostadsbyn Per-Albin i Malmö Utskrift E-post

ImagePositiva Tvååker samt närboende till det planerade stödboendet i Tvååker har varit på studiebesök i Malmö. Där har de besökt Bostadsbyn Per-Albin, vilket är det boende som socialnämnden numera refererar till.

Läs mer...
 
Öppen förskola i Tvååker? Utskrift E-post

Brrruummm!Positiva Tvååker inbjöd till möte tisdagen den 29 april i Tvååkers Medborgarhus, med anledning av den åter igen uppkomna frågan om en kommunal Öppen Förskola i Tvååker.  

I Tvååkers samhälle erbjuder kommun eller landstinget inte någon föräldra-barnaktivitet och detta trots att det bor 400 barn mellan 0-6 år i Tvååkers upptagningsområde. Dessutom planeras stor inflyttning av yngre familjer då flera områden i Tvååker redan är planlagda för nybyggnation.

 

En skrivelse har nu sänts till politikerna i kommunen och landstinget 20080514.

Läs mer...
 
Skrivelse till Socialnämnden m.fl. Utskrift E-post

 Positiva Tvååker har 20080429 skickat en skrivelse till Socialnämnden och dess ledamöter, kommunstyrelsen och dess ledamöter, Varbergs Bostadsaktiebolag och dess ledamöter, förvaltningschef Annika Larsson-Maspers, avdelningschef  Maria Olsson och enhetschef Thomas Sönnby.

I denna skrivelse önskar Positiva Tvååker omgående svar på de frågor som inte besvarades vid informationsmötet på Bosgårdsskolan 20080421, där politiker och tjänstemän var representerade från socialnämnden. Positiva Tvååker önskar dessutom svar på ytterligare frågor som uppkommit senare efter informationsmötet.

Positiva Tvååker anser att socialnämndens beslut 20071121 att starta ett tillsynsboende med 24 lägenheter inte är en väg till omsorg om Varbergs kommuns mest utsatta invånare.

Läs mer...
 
Info ang stödboende i Tvååker Utskrift E-post

tomtmark för stödboende i Tvååker

Positiva Tvååker vill här redovisa underlaget till beslut för ” Tillsynsboende med inriktning på personer som har svårigheter att klara ett eget boende” och också sin åsikt i detta ärende:

Positiva Tvååker accepterar inte denna boendeform i form av 24 lägenheter. Det är inte mänskligt med ett sådant kategoriboende för de som enligt utredningen ”har svårt att klara ett eget boende” eller som socialförvaltningen beskriver det i sin utredning ” de hemlösa” 20070119.

Vi i Positiva Tvååker anser att ett boende med 24 lägenheter samlade på ett enda ställe är rena vansinnet, inte minst med tanke på att dessa människor har stora problem. Positiva Tvååker anser att denna målgrupp har rätt till boende i mindre enheter med stödpersonal och att dessa sprids ut i kommunen och att människorna därigenom får en chans att komma in i vårt samhälle. Socialförvaltningen beslut 20071121 är inte ett människovärdigt beslut.

Vi anser att  institutionernas tid är förbi sedan många år, vilket också socialnämndens politiker tidigare ansett och som de också tagit beslut om ända sedan 1980-talet.
Exempel på mindre boendeformer med 6-8 boende har skapats inom omsorgerna, där det också är s.k. vanliga lägenheter med stödpersonal o.s.v.

Positiva Tvååker är positiv till att någon form av stödboende ordnas för de personer som har  behov enligt utredningen ”Redovisning av hemlöshet i Varbergs Kommun”.

Positiva Tvååker begärde 20080416 samtliga handlingar från socialförvaltningen som ligger till grund för detta stödboende med 24 lägenheter som skall placeras på Samuels väg i Tvååker, Fastarp 12:20. Se nedan.
Beslutet av stödboendets placering i Varbergs kommun har tagits i Varbergs bostadsaktiebolag 20080407 efter framställan från socialnämnden.

Positiva Tvååker
Styrelsen

Läs mer...
 
Möte ang Stödboende i Tvååker Utskrift E-post

Möte ang Stödboende i TvååkerTisdagen 22/4 hade kommunen kallat till möte i Storegårdsskolans matsal.
Uppslutningen var stor och matsalen fylldes snabbt nästintill bristningsgränsen med intresserade och oroliga Tvååkersbor.

Läs mer...
 
Bo i Tvååker Utskrift E-post

Välkommen till informationsmöte i Medborgarhuset, om tomtmark & planering av bostäder i Tvååker.
Torsdagen den 17/4 Kl 18.30
 

Läs mer...
 
Markanvisning för bostäder i Tvååker Utskrift E-post

Systemputs-Murning Bygg i Tvååker AB
ska anvisasMark i Tvååkers järnvägsområde.
Där ska företaget bygga cirka tio bostäder med hyresrätt
plus en byggnad för handel.

Källa: HN 20080329

 

 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 Nästa > Sista >>

Resultat 11 - 20 av 46
***********************
-------------- Öppettider --------------

Positiva Tvååkers kansli i Medborgarhuset är bemannat onsdagar 10.00 - 12.00
Välkommen!

 
Tvååker-Bladet Nr32
.
Varbergs Sparbank - Huvudsponsor för Positiva Tvååker
HemNyheterKontakt
© 2018 Pinnaso