arrow
HemNyheterKontakt

 pt_logga_w150

Meny
Hem
Föreningen
Nyheter
Samhällsinfo
Om Tvååker
Tvååkersdagarna
Tvååker-Bladet
Tvååkers Lucia
Resultat
Länkar
Kontakt
Senast Inlagt
Trafik & Miljö i Tvååker Utskrift E-post

TrafikPositiva Tvååker värnar om trafik och miljösituationen i Tvååker och har startat en arbetsgrupp för dessa frågor.

 

 

En trafik och miljögrupp har startat inom Positiva Tvååker i samband med Landsbygdsutvecklingen. Denna grupp hade ett förberedande möte 20081006, där trafik- och miljöfrågor i centrala Tvååker diskuterades. En kallelse utarbetades och denna utsändes därefter till berörda parter som träffades 20081103. Träffen ägde rum på Vårdcentralen i Tvååker, där vi fick tillgång till teknisk utrustning för att visa ett bildspel som Hasse Brorsson gjort.

En livlig diskussion fördes under kvällen och ett nytt möte bokades 20090226 där de kallade ges möjlighet att återkomma med förslag på de synpunkter som redovisats i kallelsen.

Se kallelse nedan.


  ”Hur skall Tvååkers samhälle planeras”

 Trafik, Miljö och kultur

 

Inbjudan till

 

Kent Ericsson, Vägverket

Håkan Berner, Vägverket

Lennart Derle, trafikingenjör Varbergs kommun

Tomas Jansson, Polisen Varberg

Rune Österberg, stadsträdgårdsmästare Varbergs kommun

Joakim Agardsson, Hallandstrafiken

Hans Persson, Gustavssons Byggmaterial

 

 

Plats: Vårdcentralen i Tvååker , huvudentrén.( Flyttat från Medborgarhuset p.g.a. behov av teknisk utrustning)

Tid: 20081103  kl.19.00

 

 

Enligt översiktsplanen, fördjupning för Tvååker och södra kusten, antagen av kommunfullmäktige 2001-09-18:

 

-         Trafiksäkerheten på Fastarpsvägen bör ökas.

-         Ett miljöanpassat transportsystem dämpar miljöstörningar så som buller och luftföroreningar.

-         Gröna stråk inne i bebyggelsen och vidare ute i naturen är väsentliga för den biologiska mångfaldens, hälsans och trivselns skull. De kan kompletteras med planteringar och åtgärder på såväl tomtmark som allmän platsmark.

 

 

För en fortsatt utveckling av Tvååker är det viktigt att det sker en samordning mellan kommunikationer, näringslivsutveckling, boende, miljö, och kulturvärden

 

 

Synpunkter från Positiva Tvååkers arbetsgrupp Trafik och miljö:

 

-         Lugnare trafik

-         Ökad trafiksäkerhet

-         Bättre miljö

 

 

Problembild av trafik och miljö ”centralt i Tvååker”.

 

-         Oacceptabel trafiksäkerhet ”centralt i Tvååker”

-         Höga hastigheter i samhället

-         Raksträckor genom hela Tvååker

-         Miljöstörningar såsom buller och luftföroreningar

-         Många utfarter ”mitt i Tvååker” på Fastarpsvägen

-         Högerregeln gäller, men efterlevs inte

-         Mycket tung trafik genom samhället, bussar, långtradare och traktorer med släp

-         Tung genomfartstrafik, alternativ väg saknas     

-         Korsningen Fastarpsvägen-Gästgivargatan-Hantverksgatan innehåller inte bara vägkorsning utan även parkeringsutfart, utfart, cykelbana, och trottoar.

-         Heldragen linje vid cykelbana vid Korv m. Mos, parkeringsplatser ”innanför” heldragen linje

-         Skymd sikt vid Medborgargatan-Björkängsvägen

-         Skymd sikt vid Sannavägen-Fastarpsvägen

-         Höga hastigheter och låg respekt vid övergångsstället Björkängsvägen-Ringvägen

-         Dåligt markerade övergångsställen, skyltar uppmärksammas inte tillräckligt

-         Mopedproblematik, höga hastigheter och höga ljudnivåer

-         Ej acceptabel belysning vid busshållplatsen på Björkängsvägen och vid gångvägen till Munkagårdsgymnasiets elevhem

-         Outnyttjad yta vid Medborgarhuset och vid ”Oscar Svenssons”.

-          ”Ett grönare centrum”

-         Grönområdet och gamla banvallen”vid Handins” är inte acceptabelt

-         En snyggare entré vid infarten till Tvååker ”grönområdet vid Kastanjen”

-         Grönområden och planteringar bör ses över

-         Affischer sätts upp utan tillstånd på parkmark, Fastarpsvägen och i rondellen

-         Lastbilsparkering

 

Hur ser planerna ut kring vägarna runt skolan?

 

 

Det vi vill:

 

-         ökad trafiksäkerhet

-         sänkt hastighet med trafikhinder av något slag

-         få en bättre trafik och boendemiljö

 

 

Information:

Handins Skog och Trädgård AB har anmält intresse av att köpa 400-600m2 tomtmark, vilket gränsar till ett grönområde och som ägs av kommunen.

”Gustavssons fastighet” är till salu, med sitt centrala läge kanske detta är något som är intressant för den fortsatta utvecklingen av samhället.

(fastigheten gränsar till rondellen och är närmaste granne till Sparbanken och Medborgarhuset).

 

 

Välkomna!

 

Med vänliga hälsningar

 

Positiva Tvååkers arbetsgrupp Trafik och miljö

Lisbeth Claesson, Ann-Charlotte Samuelson, Ulf Göök, Katarina Persson,

Lennart Skärbäck, Vivi-Anne Karlsson, Karl-Olof Andersson och Eivor Johansson

 
< Föregående   Nästa >
***********************
-------------- Öppettider --------------

Positiva Tvååkers kansli i Medborgarhuset är bemannat onsdagar 10.00 - 12.00
Välkommen!

 
Tvååker-Bladet Nr32
.
Varbergs Sparbank - Huvudsponsor för Positiva Tvååker
HemNyheterKontakt
© 2018 Pinnaso