Trafik & Miljö i Tvååker

Trafik & Miljö i TvååkerPositiva Tvååkers Trafik- och miljögrupp har skickat en skrivelse till Gatunämnden i Varbergs kommun ang:
-         att hastigheten genom Tvååker ( Fastarpsvägen, Björkängsvägen och Långåsvägen ) omgående sänks från 50km till 40km.
-         att en Trafiknätanalys omgående görs i Tvååker.

 Ovanstående med anledning av att många framfört synpunkter på att det finns stora problem på trafik- och miljön i Tvååkers samhälle och att detta behöver ses över och utredas.
Tack för alla mail som inkommit!

gatunamnden_maj-09-1_w600.jpg

gatunamnden_maj-09-2_w600.jpg

gatunamnden_maj-09-3_w600.jpg

gatunamnden_maj-09-4_w600.jpg

gatunamnden_maj-09-5_w600.jpg