Detaljplan Stenenområdet
Detaljplan StenenDetaljplan för Stenen, område B och C, Varbergs kommun upprättad 20081106, finns nu tillgänglig på Positiva Tvååkers kontor för granskning t.o.m. 26 juni 2009.

 

 

Detaljplanen innehåller plankarta med bestämmelser, illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt samrådsredogörelse.

Positiva Tvååkers kontor är öppet onsdagar kl. 10.00-12.00. 


Detaljplanen finns även tillgänglig på Tvååkers bibliotek, Bosgårdsvägen, Tvååker.

Eventuella anmärkningar angående Stenenområdet skall skriftligen ha kommit in till Byggnadsnämnden, 432 80 Varberg, senast den 26 juni 2009.

Under Tvååkersdagarna tisdagen den 23/6 är det planerat:

- Information och visning av området Stenen, representanter från Stadsbyggnadskontoret kommer att medverka.

-  Information och visning av området ”Smea-Kallens”, Adekvathus kommer att medverka

 

Därefter information i Medborgarhuset:

- om bygglov m.m. 
- om lån, medverkande Sparbanken i Tvååker.Vi bjuder på fika

Välkommen!
/Positiva Tvååker

Ytterligare information ang. den 23/6 kommer att läggas ut här på hemsidan.

Detaljplan Stenen