Bygga och Bo i Tvååker

 

Järnvägsgatan 
Järnvägsgatan, Tvååker
Halin Hoti bygger tre flerfamiljshus på Järnvägsgatan, intresserade av lägenhet tel: 0737-868747. 

 

Stenen, område B och C.
Stenen Område B & C
Planen för Stenenområdet är godkänd av byggnadsnämnden, 40 villatomter, 30-35 lägenheter i flerbostadshus samt en förskola kan bli verklighet under 2011. Tomterna fördelas via kommunens tomtkö tel:88223.

 

Smeakalles
Smeakalles äng
Smeakalles Väst är godkänt av byggnadsnämnden 20091022 för utställning, området omfattar 36 bostäder blandat villor och parhus. Synpunkter skall vara inlämnade senast 20091218 till Byggnadsnämnden.
Utställningslokal: Stadshuset Varberg, Tvååkers bibliotek, Positiva Tvååkers kansli samt Positiva Tvååkers hemsida.
Enligt Adekvathus kan ev. markarbeten och byggnation påbörjas under första halvåret 2010.
Intresserade kan kontakta Ralf Demserius på Adekvathus tel: 0340-679060, mobil 0708-927118

Klicka här för att se detalplanen över Smeakalles äng