Detaljplan Smeakalles Äng

 

Detaljplan Smeakalles äng 
Planområdet ligger direkt öster om Tvååkers centrum. Detaljplanens syfte är att möjlig¬göra utbyggnad av en blandad bostadsbebyggelse i form av friliggande villor, gårds¬villor och parhus på den västra halvan av Smeakalles Äng i Tvååker. Bostadshusen kommer vara 1-2 våningar höga och ca 36 till antalet. Den befintliga gården Smeakalles kommer att användas som bostad och för verksamhet som inte stör omgivningarna.

Detaljplanen är utställd under tiden 22 oktober – 18 december 2009. Det fullständiga planförslaget finns på stadsbyggnadskontoret i Varberg, Tvååkers bibliotek, Positiva Tvååkers kansli samt här på Positiva Tvååkers hemsida.

Synpunkter kan lämnas skriftligen t.o.m. 18 december 2009. För ytterligare upplysningar kontakta handläggande tjänsteman Carolina Grabowska, tfn 0340-881 61, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Klicka här för att ladda ner Detaljplanen som pdf fil

Smeakalles_ang_01_w600.jpg

Smeakalles_ang_02_w600.jpg

Smeakalles_ang_03_w600.jpg

Smeakalles_ang_04_w600.jpg

Smeakalles_ang_05_w600.jpg

Smeakalles_ang_06_w600.jpg

Smeakalles_ang_07_w600.jpg

Smeakalles_ang_08_w600.jpg

Smeakalles_ang_09_w600.jpg

Smeakalles_ang_10_w600.jpg

Smeakalles_ang_11_w600.jpg

Smeakalles_ang_12_w600.jpg

Smeakalles_ang_13_w600.jpg

Smeakalles_ang_14_w600.jpg

Smeakalles_ang_15_w600.jpg

Smeakalles_ang_16_w600.jpg

Klicka här för att ladda ner Detaljplanen som pdf fil