Lekplatsernas framtid i Tvååker

Vill du vara med och påverka lekplatsernas framtid i Tvååker?

Vill Du vara med och påverka lekplatsernas framtid i Tvååker?
 
- Behålla/utveckla den lekplats som ligger just nära dig och din familj.
- Få uppdaterad information om lekplatsernas framtida planering.
 
Landskapsarkitekt Maja Moberg från Varbergs kommun informerar om möjligheter och fortsatt planering för lekplatser i Tvååker.
 
Är Du intresserad?
 
Välkommen till Medborgarhuset den 7 april kl. 19.00.
Vi bjuder på fika.
 
Positiva Tvååker
Trafik och miljögruppen