Julmarknad i Medborgarhuset -15

Julmarknad i Medborgarhuset 12 Dec 2015

12/12 kommer vi att ha en stor julmarknad i Medborgarhuset, alla ni som är intresserade av att sälja era alster mm !? Kontakta positiva tvååker för mer information.